Musik- och teaterbiblioteketOm Utile Dulci-samlingenHjälp
FörstasidanKompositörslistaGenrelistaUtökad sökningIn English

Noter från Utile dulci

Utile dulci ("nytta med nöje") var namnet på ett vittert ordenssällskap verksamt 1766 - 1795, en föregångare till Musikaliska akademien. Det var indelat i sektioner, bland dem en "musikalisk areopag", vars notbestånd biblioteket äger. Det är inte någon sammanhållen samling, och det har krävts ett omfattande arbete för att identifiera verken.

Kompositörslistan
är den enklaste vägen in i samlingen. Välj bland alla kompositörer och se vilka verk som finns.

Genrelistan
ger överblick över alla genrer som finns i materialet.

Utökad sökning
ger bland annat möjlighet att söka verktitlar och specifik besättning.

Hummeltrycken i Utile Dulci-samlingen

Under den senare hälften av 1700-talet etablerade bröderna Johann Julius och Burchard Hummel musikförlag i Amsterdam respektive Haag. Dessa förlag, som snart blev berömda för sina tryck, var de största i sitt slag i Nederländerna. 1769 besökte J. J. Hummel Stockholm och valdes in i sällskapet Utile Dulci. Han fick kontakt med Holmbergs bokhandel som under 1769 och 1770 annonserade till försäljning flera av Hummels utgåvor. Cari Johansson, tidigare raritetsbibiotekarie vid Musikaliska akademiens bibliotek, publicerade 1972 en avhandling om Hummelförlagen med en tematisk katalog över deras samlade notproduktion. I sällskapet Utile Dulcis notsamling återfinns totalt 1 tryck av B. Hummel samt 45 tryck av J. J. Hummel.
Klicka här för att se tryck utgivna av Hummel.
Musik- och teaterbiblioteket ingår i Statens musikverk tillsammans med Scenkonstmuseet och Svenskt visarkiv.
Postadress: Box 16326, 103 26 Stockholm. exp@muslib.se. Besöksadress: Torsgatan 19, 113 21 Stockholm.
Frågor eller synpunkter på sidan? Kontakta webmaster (e-post)
Cookies