Musik- och teaterbiblioteketOm Utile Dulci-samlingenHjälp
FörstasidanKompositörslistaGenrelistaUtökad sökningIn English

Your seach gave 28 hits

Anonymous


Concerto à 4 (c) (ob conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Anonymous_Concerto_a_4_[c].pdf

Concerto à 4 (Bb) (vl conc., vl 1 rip., vl 2 rip., b) MS (parts)Anonymous_Concerto_a_4_[Bb].pdf

Concerto à 4 (D) (vl conc., vl 1 rip., vl 2 rip., b) MS (parts)Anonymous_Concerto_a_4_[D].pdf

Förster, Christoph (1693 - 1745)


Concerto à 4 (G) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (score)Forster_Concerto_a_4_[G]_score.pdf

Geraso ; Palella, Antonio (1692 - 1761); Hasse, Johann Adolf (1699 - 1783)


4 Concerti à 4 (D, G, G, D) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Geraso,Palella,Hasse_4_Concerti.pdf

Graun, Johann Gottlieb (c1702 - 1771)


Concerto à 4 (D) (ob am conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Graun,J.G._Concerto_a_4_[D].pdf

Hasse, Johann Adolf (1699 - 1783)


Concerto à 4 (G) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Hasse_Concerto_a_4_[G]_[nr.1].pdf

Concerto à 4 (G) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Hasse_Concerto_a_4_[G]_[nr.2].pdf

Concerto à 4 (G) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Hasse_Concerto_a_4_[G]_[nr.3].pdf

Concerto á 4 (A) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (score)Hasse_Concerto_a_4_[A]_score.pdf

Concerto à 4 (Bb) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (score)Hasse_Concerto_a_4_[Bb]_score_[incomplete].pdf

Concerto à 4 (F) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Hasse_Concerto_a_4_[F]_[incomplete].pdf

Concerto à 4 (G) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (score)Pergolesi_Concerto_a_4_[G]_score.pdf

Concerto à 4, (op. 3:10) (b) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Hasse_Concerto_a_5_op.3_no.10.pdf

Concerto à 4, (op. 3:11) (G) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Hasse_Concerto_a_5_op.3_no.11.pdf

Concerto à 4, (op. 3:12) (G) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Hasse_Concerto_a_5_op.3_no.12.pdf

Concerto à 4, (op. 3:1) (G) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Hasse_Concerto_a_5_op.3_no.1.pdf

Concerto à 4, (op. 3:2) (D) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Hasse_Concerto_a_5_op.3_no.2.pdf

Concerto à 4, (op. 3:3) (G) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Hasse_Concerto_a_5_op.3_no.3.pdf

Concerto à 4, (op. 3:6) (D) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Hasse_Concerto_a_5_op.3_no.6.pdf

Händel, Georg Friedrich (1685 - 1759)


Overture à 4 (A) (ob conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Handel_Overture_a_4_[A]_[nr.1].pdf

Overture à 4 (A) (ob conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Handel_Overture_a_4_[A]_[nr.2].pdf

Pellegrini, Ferdinando (c1715 - c1766)


4 Concerti à 4 (G, C, D, G) (hpcd conc., vl 1, vl 2, vlc) print (parts)Pellegrini_4_Concerti_a_4.pdf

Pergolesi, Giovanni Battista (1710 - 1736)


Concerto à 4 (D) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Pergolesi_Concerto_a_5_[D]_score.pdf

Racemberger


Concerto à 4 (Bb) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Racemberger_Concerto_a_4_[Bb].pdf

Sammartini, Giovanni Battista (1700 - 1 - 1775)


Concerto à 4 (D) (vl conc., vl rip., vla rip., b) MS Sammartini,G.B._Concerto_a_4_[D].pdf

Sammartini, Giuseppe (1695 - 1750)


Concerto à 4 (D) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Sammartini,G._Concerto_a_4_[D]_score.pdf

Scherer, Johann (fl. 1740)


Concerto à 4 (D) (fl conc., vl 1, vl 2, b) MS (parts)Scherer_Concerto_a_4_[D].pdf

Musik- och teaterbiblioteket ingår i Statens musikverk tillsammans med Scenkonstmuseet och Svenskt visarkiv.
Postadress: Box 16326, 103 26 Stockholm. exp@muslib.se. Besöksadress: Torsgatan 19, 113 21 Stockholm.
Frågor eller synpunkter på sidan? Kontakta webmaster (e-post)
Cookies