Musik- och teaterbiblioteketOm Utile Dulci-samlingenHjälp
FörstasidanKompositörslistaGenrelistaUtökad sökningIn English
<=Tillbaka till träfflistan

6 Concerti à 5, op. 3 (D, G, e, D, C, b) (fl conc., vl 1, vl 2, vla, b) MS (parts)

Bildnr Tonsättare Stämma Dokumenttyp Satsbeteckningar Tonart Besättning MS/print Anmärkningar Vattenmärke Piktur Övrig piktur
1 Reinards, William [wrapper] [parts] Concerti 1-6 [D, G, e, D, C, b] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] MS [title page] -- [flauto part missing] - / - H/N 12
2 Reinards, William [vl 1] Violino Primo [parts] Concerti 1-6 [D, G, e, D, C, b] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] MS 67. -- [flauto part missing] - / - H/N 11
3 Reinards, William [vl 1] [parts] Concerti 1-6 [D, G, e, D, C, b] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [title page] -- [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
4 Reinards, William [vl 1] VIOLINO PRIMO [parts] Concerto 1: Allegro moderato, [4/4], [D] ; Andante poco adagio, 2/4, [G] ; Allegro poco presto, 3/8, [D] [D] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
5 Reinards, William [vl 1] VIOLINO PRIMO [parts] Concerto 2: Allegro, [4/4], [G] ; Larghetto, 3/4, [C] ; Tempo di Menuetto ma poco allegro, 3/8, [G] [G] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
6 Reinards, William [vl 1] VIOLINO PRIMO [parts] Concerto 3: Allegro moderato, [4/4], [e] ; Larghetto, 3/4, [G] ; Con spirito, [e] [e] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
7 Reinards, William [vl 1] VIOLINO PRIMO [parts] Concerto 4: Allegro moderato, [4/4], [D] ; Adagio, 2/4, [G] ; Poco presto, 3/8, [D] [D] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
8 Reinards, William [vl 1] VIOLINO PRIMO [parts] Concerto 5: Allegro ma non troppo, [4/4], [C] ; Andantino poco adagio, 2/4, [F] ; Vivace, 3/8, [C] [C] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
9 Reinards, William [vl 1] VIOLINO PRIMO [parts] Concerto 6: Allegro moderato, [4/4], [b] ; Larghetto, 3/4, [D] ; Allegro con spirito, [2/2], [b] [b] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
10 Reinards, William [vl 2] Violino Secondo. [parts] Concerti 1-6 [D, G, e, D, C, b] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] MS 67. -- [flauto part missing] - / - H/N 11
11 Reinards, William [vl 2] [parts] Concerti 1-6 [D, G, e, D, C, b] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [title page] -- [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
12 Reinards, William [vl 2] VIOLINO SECONDO [parts] Concerto 1: Allegro moderato, [4/4], [D] ; Andante poco adagio, 2/4, [G] ; Allegro poco presto, 3/8, [D] [D] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
13 Reinards, William [vl 2] VIOLINO SECONDO [parts] Concerto 2: Allegro, [4/4], [G] ; Larghetto, 3/4, [C] ; Tempo di Menuetto ma poco allegro, 3/8, [G] [G] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
14 Reinards, William [vl 2] VIOLINO SECONDO [parts] Concerto 3: Allegro moderato, [4/4], [e] ; Larghetto, 3/4, [G] ; Con spirito, [e] [e] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
15 Reinards, William [vl 2] VIOLINO SECONDO [parts] Concerto 4: Allegro moderato, [4/4], [D] ; Adagio, 2/4, [G] ; Poco presto, 3/8, [D] [D] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
16 Reinards, William [vl 2] VIOLINO SECONDO [parts] Concerto 5: Allegro ma non troppo, [4/4], [C] ; Andantino poco adagio, 2/4, [F] ; Vivace, 3/8, [C] [C] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
17 Reinards, William [vl 2] VIOLINO SECONDO [parts] Concerto 6: Allegro moderato, [4/4], [b] ; Larghetto, 3/4, [D] ; Allegro con spirito, [2/2], [b] [b] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
18 Reinards, William [vla] Alto [parts] Concerti 1-6 [D, G, e, D, C, b] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] MS 67. -- [flauto part missing] - / - H/N 11
19 Reinards, William [vla] [parts] Concerti 1-6 [D, G, e, D, C, b] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [title page] -- [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
20 Reinards, William [vla] VIOLA [parts] Concerto 1: Allegro moderato, [4/4], [D] ; Andante poco adagio, 2/4, [G] ; Allegro poco presto, 3/8, [D] [D] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
21 Reinards, William [vla] VIOLA [parts] Concerto 2: Allegro, [4/4], [G] ; Larghetto, 3/4, [C] ; Tempo di Menuetto ma poco allegro, 3/8, [G] [G] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
22 Reinards, William [vla] VIOLA [parts] Concerto 3: Allegro moderato, [4/4], [e] ; Larghetto, 3/4, [G] ; Con spirito, [e] [e] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
23 Reinards, William [vla] VIOLA [parts] Concerto 4: Allegro moderato, [4/4], [D] ; Adagio, 2/4, [G] ; Poco presto, 3/8, [D] [D] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
24 Reinards, William [vla] VIOLA [parts] Concerto 5: Allegro ma non troppo, [4/4], [C] ; Andantino poco adagio, 2/4, [F] ; Vivace, 3/8, [C] [C] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
25 Reinards, William [vla] VIOLA [parts] Concerto 6: Allegro moderato, [4/4], [b] ; Larghetto, 3/4, [D] ; Allegro con spirito, [2/2], [b] [b] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
26 Reinards, William [b] Basso. [parts] Concerti 1-6 [D, G, e, D, C, b] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] MS 67. -- [flauto part missing] - / - H/N 11
27 Reinards, William [b] [parts] Concerti 1-6 [D, G, e, D, C, b] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [title page] -- [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
28 Reinards, William [b] BASSO [parts] Concerto 1: Allegro moderato, [4/4], [D] ; Andante poco adagio, 2/4, [G] ; Allegro poco presto, 3/8, [D] [D] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
29 Reinards, William [b] BASSO [parts] Concerto 2: Allegro, [4/4], [G] ; Larghetto, 3/4, [C] ; Tempo di Menuetto ma poco allegro, 3/8, [G] [G] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
30 Reinards, William [b] BASSO [parts] Concerto 3: Allegro moderato, [4/4], [e] ; Larghetto, 3/4, [G] ; Con spirito, [e] [e] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
31 Reinards, William [b] BASSO [parts] Concerto 4: Allegro moderato, [4/4], [D] ; Adagio, 2/4, [G] ; Poco presto, 3/8, [D] [D] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
32 Reinards, William [b] BASSO [parts] Concerto 5: Allegro ma non troppo, [4/4], [C] ; Andantino poco adagio, 2/4, [F] ; Vivace, 3/8, [C] [C] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw
33 Reinards, William [b] BASSO [parts] Concerto 6: Allegro moderato, [4/4], [b] ; Larghetto, 3/4, [D] ; Allegro con spirito, [2/2], [b] [b] [fl conc., vl 1, vl 2, vla, b] print [flauto part missing] Lily in shield / D&C Blauw

Musik- och teaterbiblioteket ingår i Statens musikverk tillsammans med Scenkonstmuseet och Svenskt visarkiv.
Postadress: Box 16326, 103 26 Stockholm. exp@muslib.se. Besöksadress: Torsgatan 19, 113 21 Stockholm.
Frågor eller synpunkter på sidan? Kontakta webmaster (e-post)
Cookies