Musik- och teaterbiblioteketOm Utile Dulci-samlingenHjälp
FörstasidanKompositörslistaGenrelistaUtökad sökningIn English
<=Tillbaka till träfflistan

6 Sinfonias à 8, op. 3 (D, A, C, F, Bb, Eb) (vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2) print (parts)

Bildnr Tonsättare Stämma Dokumenttyp Satsbeteckningar Tonart Besättning MS/print Anmärkningar Vattenmärke Piktur Övrig piktur
1 Hupfeld, Bernhard [vl 1] Violino Primo [parts] Sinfonias 1-6 [D, A, C, F, Bb, Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print N.196 - / - H/N 11
2 Hupfeld, Bernhard [vl 1] [parts] Sinfonias 1-6 [D, A, C, F, Bb, Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print [title page] Lily 2.c. / IV
3 Hupfeld, Bernhard [vl 1] VIOLINO PRIMO [parts] Sinfonia 1: Allegro assai, 3/4, [D] ; Cantabile, 3/8, [d] ; Presto, 2/4, [D] [D] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
4 Hupfeld, Bernhard [vl 1] VIOLINO PRIMO [parts] Sinfonia 2: Allegro, [4/4], [A] ; Andante ma non tanto, 2/4, [E] ; Allegro molto, 3/8, [A] [A] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
5 Hupfeld, Bernhard [vl 1] VIOLINO PRIMO [parts] Sinfonia 3: Allegro, 3/4, [C] ; Andante, 2/4, [a] ; Presto, 2/4, [C] [C] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
6 Hupfeld, Bernhard [vl 1] VIOLINO PRIMO [parts] Sinfonia 4: Allegro, [4/4], [F] ; Larghetto, 3/8, [Bb] ; Allegro, 3/8, [F] [F] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
7 Hupfeld, Bernhard [vl 1] VIOLINO PRIMO [parts] Sinfonia 5: Allegro, 3/4, [Bb] ; Andante ma non tanto, 2/4, [Eb] ; Presto, 2/4, [Bb] [Bb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
8 Hupfeld, Bernhard [vl 1] VIOLINO PRIMO [parts] Sinfonia 6: Allegro, [4/4], [Eb] ; Larghetto, 6/8, [Eb] ; Allegro molto, 3/8, [Eb] [Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
9 Hupfeld, Bernhard [vl 2] Violino Secondo. [parts] Sinfonias 1-6 [D, A, C, F, Bb, Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print N.196 - / - H/N 11
10 Hupfeld, Bernhard [vl 2] [parts] Sinfonias 1-6 [D, A, C, F, Bb, Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print [title page] Lily 2.c. / IV
11 Hupfeld, Bernhard [vl 2] VIOLINO SECONDO [parts] Sinfonia 1: Allegro assai, 3/4, [D] ; Cantabile, 3/8, [d] ; Presto, 2/4, [D] [D] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
12 Hupfeld, Bernhard [vl 2] VIOLINO SECONDO [parts] Sinfonia 2: Allegro, [4/4], [A] ; Andante ma non tanto, 2/4, [E] ; Allegro molto, 3/8, [A] [A] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
13 Hupfeld, Bernhard [vl 2] VIOLINO SECONDO [parts] Sinfonia 3: Allegro, 3/4, [C] ; Andante, 2/4, [a] ; Presto, 2/4, [C] [C] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
14 Hupfeld, Bernhard [vl 2] VIOLINO SECONDO [parts] Sinfonia 4: Allegro, [4/4], [F] ; Larghetto, 3/8, [Bb] ; Allegro, 3/8, [F] [F] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
15 Hupfeld, Bernhard [vl 2] VIOLINO SECONDO [parts] Sinfonia 5: Allegro, 3/4, [Bb] ; Andante ma non tanto, 2/4, [Eb] ; Presto, 2/4, [Bb] [Bb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
16 Hupfeld, Bernhard [vl 2] VIOLINO SECONDO [parts] Sinfonia 6: Allegro, [4/4], [Eb] ; Larghetto, 6/8, [Eb] ; Allegro molto, 3/8, [Eb] [Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
17 Hupfeld, Bernhard [vla] Viola [parts] Sinfonias 1-6 [D, A, C, F, Bb, Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print N.196 - / - H/N 11
18 Hupfeld, Bernhard [vla] [parts] Sinfonias 1-6 [D, A, C, F, Bb, Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print [title page] Lily 2.c. / IV
19 Hupfeld, Bernhard [vla] Viola [parts] Sinfonia 1: Allegro assai, 3/4, [D] ; Cantabile, 3/8, [d] [D] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
20 Hupfeld, Bernhard [vla] Viola [parts] Sinfonia 1: Presto, 2/4, [D] ; Sinfonia 2: Allegro, [4/4], [A] ; Andante ma non tanto, 2/4, [E] [D] ; [A] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
21 Hupfeld, Bernhard [vla] Viola [parts] Sinfonia 2: Allegro molto, 3/8, [A] ; Sinfonia 3: Allegro, 3/4, [C] ; Andante, 2/4, [a] ; Presto, 2/4, [C] ; Sinfonia 4: Allegro, [4/4], [F] [A] ; [C] ; [F] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
22 Hupfeld, Bernhard [vla] Viola [parts] Sinfonia 4: Larghetto, 3/8, [Bb] ; Allegro, 3/8, [F] ; Sinfonia 5: Allegro, 3/4, [Bb] [F] ; [Bb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
23 Hupfeld, Bernhard [vla] Viola [parts] Sinfonia 5: Andante ma non tanto, 2/4, [Eb] ; Presto, 2/4, [Bb] ; Sinfonia 6: Allegro, [4/4], [Eb] ; Larghetto, 6/8, [Eb] ; Allegro molto, 3/8, [Eb] [Bb] ; [Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
24 Hupfeld, Bernhard [b] Basso [parts] Sinfonias 1-6 [D, A, C, F, Bb, Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print N.196 - / - H/N 11
25 Hupfeld, Bernhard [b] [parts] Sinfonias 1-6 [D, A, C, F, Bb, Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print [title page] Lily 2.c. / IV
26 Hupfeld, Bernhard [b] Basso. [parts] Sinfonia 1: Allegro assai, 3/4, [D] ; Cantabile, 3/8, [d] [D] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
27 Hupfeld, Bernhard [b] Basso. [parts] Sinfonia 1: Presto, 2/4, [D] ; Sinfonia 2: Allegro, [4/4], [A] ; Andante ma non tanto, 2/4, [E] [D] ; [A] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
28 Hupfeld, Bernhard [b] Basso. [parts] Sinfonia 2: Allegro molto, 3/8, [A] ; Sinfonia 3: Allegro, 3/4, [C] ; Andante, 2/4, [a] ; Presto, 2/4, [C] [A] ; [C] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
29 Hupfeld, Bernhard [b] Basso. [parts] Sinfonia 4: Allegro, [4/4], [F] ; Larghetto, 3/8, [Bb] ; Allegro, 3/8, [F] [F] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
30 Hupfeld, Bernhard [b] Basso. [parts] Sinfonia 5: Allegro, 3/4, [Bb] ; Andante ma non tanto, 2/4, [Eb] ; Presto, 2/4, [Bb] ; Sinfonia 6: Allegro, [4/4], [Eb] [Bb] ; [Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
31 Hupfeld, Bernhard [b] Basso. [parts] Sinfonia 6: Larghetto, 6/8, [Eb] ; Allegro molto, 3/8, [Eb] [Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
32 Hupfeld, Bernhard [ob 1 / fl 1] Oboe Primo [parts] Sinfonias 1-6 [D, A, C, F, Bb, Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print N.196 - / - H/N 11
33 Hupfeld, Bernhard [ob 1 / fl 1] [parts] Sinfonias 1-6 [D, A, C, F, Bb, Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print [title page] Lily 2.c. / IV
34 Hupfeld, Bernhard [ob 1 / fl 1] Flauto ò Oboe primo [parts] Sinfonia 1: Allegro assai, 3/4, [D] ; Cantabile, 3/8, [d] ; Presto, 2/4, [D] [D] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
35 Hupfeld, Bernhard [ob 1 / fl 1] Flauto ò Oboe primo [parts] Sinfonia 1: Presto, 2/4, [D] ; Sinfonia 2: Allegro, [4/4], [A] ; Andante ma non tanto, 2/4, [E] ; Allegro molto, 3/8, [A] ; Sinfonia 3: Allegro, 3/4, [C] ; Andante, 2/4, [a] [D] ; [A] ; [C] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
36 Hupfeld, Bernhard [ob 1 / fl 1] Oboe primo [parts] Sinfonia 3: Presto, 2/4, [C] ; Sinfonia 4: Allegro, [4/4], [F] ; Larghetto, 3/8, [Bb] ; Allegro, 3/8, [F] ; Sinfonia 5: Allegro, 3/4, [Bb] ; Andante ma non tanto, 2/4, [Eb] ; Presto, 2/4, [Bb] [C] ; [F] ; [Bb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
37 Hupfeld, Bernhard [ob 1 / fl 1] Oboe primo [parts] Sinfonia 6: Allegro, [4/4], [Eb] ; Larghetto, 6/8, [Eb] ; Allegro molto, 3/8, [Eb] [Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
38 Hupfeld, Bernhard [ob 2 / fl 2] Oboe Secondo [parts] Sinfonias 1-6 [D, A, C, F, Bb, Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print N.196 - / - H/N 11
39 Hupfeld, Bernhard [ob 2 / fl 2] [parts] Sinfonias 1-6 [D, A, C, F, Bb, Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print [title page] Lily 2.c. / IV
40 Hupfeld, Bernhard [ob 1 / fl 1] Flauto ò Oboe Secondo [parts] Sinfonia 1: Allegro assai, 3/4, [D] ; Cantabile, 3/8, [d] ; Presto, 2/4, [D] [D] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
41 Hupfeld, Bernhard [ob 1 / fl 1] Flauto ò Oboe Secondo [parts] Sinfonia 1: Presto, 2/4, [D] ; Sinfonia 2: Allegro, [4/4], [A] ; Andante ma non tanto, 2/4, [E] ; Allegro molto, 3/8, [A] ; Sinfonia 3: Allegro, 3/4, [C] ; Andante, 2/4, [a] [D] ; [A] ; [C] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
42 Hupfeld, Bernhard [ob 1 / fl 1] Oboe Secondo [parts] Sinfonia 3: Presto, 2/4, [C] ; Sinfonia 4: Allegro, [4/4], [F] ; Larghetto, 3/8, [Bb] ; Allegro, 3/8, [F] ; Sinfonia 5: Allegro, 3/4, [Bb] ; Andante ma non tanto, 2/4, [Eb] ; Presto, 2/4, [Bb] [C] ; [F] ; [Bb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
43 Hupfeld, Bernhard [ob 1 / fl 1] Oboe Secondo [parts] Sinfonia 6: Allegro, [4/4], [Eb] ; Larghetto, 6/8, [Eb] ; Allegro molto, 3/8, [Eb] [Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
44 Hupfeld, Bernhard [cor cac 1] CORNO PRIMO [parts] Sinfonia 1: Allegro assai, 3/4, [D] ; Cantabile, 3/8, [d] ; Presto, 2/4, [D] ; Sinfonia 2: Allegro, [4/4], [A] ; Andante ma non tanto, 2/4, [E] [D] ; [A] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
45 Hupfeld, Bernhard [cor cac 1] CORNO PRIMO [parts] Sinfonia 2: Allegro molto, 3/8, [A] ; Sinfonia 3: Allegro, 3/4, [C] ; Andante, 2/4, [a] ; Presto, 2/4, [C] ; Sinfonia 4: Allegro, [4/4], [F] ; Larghetto, 3/8, [Bb] ; Allegro, 3/8, [F] ; Sinfonia 5: Allegro, 3/4, [Bb] ; Andante ma non tanto, 2/4, [Eb] [A] ; [C] ; [F] ; [Bb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
46 Hupfeld, Bernhard [cor cac 1] CORNO PRIMO [parts] Sinfonia 5: Presto, 2/4, [Bb] ; Sinfonia 6: Allegro, [4/4], [Eb] ; Larghetto, 6/8, [Eb] ; Allegro molto, 3/8, [Eb] [Bb] ; [Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
47 Hupfeld, Bernhard [cor cac 2] CORNO SECONDO [parts] Sinfonia 1: Allegro assai, 3/4, [D] ; Cantabile, 3/8, [d] ; Presto, 2/4, [D] ; Sinfonia 2: Allegro, [4/4], [A] ; Andante ma non tanto, 2/4, [E] [D] ; [A] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
48 Hupfeld, Bernhard [cor cac 2] CORNO SECONDO [parts] Sinfonia 2: Allegro molto, 3/8, [A] ; Sinfonia 3: Allegro, 3/4, [C] ; Andante, 2/4, [a] ; Presto, 2/4, [C] ; Sinfonia 4: Allegro, [4/4], [F] ; Larghetto, 3/8, [Bb] ; Allegro, 3/8, [F] ; Sinfonia 5: Allegro, 3/4, [Bb] ; Andante ma non tanto, 2/4, [Eb] ; Presto, 2/4, [Bb] [A] ; [C] ; [F] ; [Bb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV
49 Hupfeld, Bernhard [cor cac 2] CORNO SECONDO [parts] Sinfonia 5: Presto, 2/4, [Bb] ; Sinfonia 6: Allegro, [4/4], [Eb] ; Larghetto, 6/8, [Eb] ; Allegro molto, 3/8, [Eb] [Bb] ; [Eb] [vl 1, vl 2, vla, b, ob 1 / fl 1, ob 2 / fl 2, cor cac 1, cor cac 2] print Lily 2.c. / IV

Musik- och teaterbiblioteket ingår i Statens musikverk tillsammans med Scenkonstmuseet och Svenskt visarkiv.
Postadress: Box 16326, 103 26 Stockholm. exp@muslib.se. Besöksadress: Torsgatan 19, 113 21 Stockholm.
Frågor eller synpunkter på sidan? Kontakta webmaster (e-post)
Cookies